gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TORBA KANUNLA HARCIRAH ALABİLECEKLER

Büyükşehirlerde kamu personeli harcırah mağduruiyetlerine neden olan "memuriyet mahalli" tanımına ilişkin düzenleme 6552 Sayılı Torba Kanun ile düzeltildi. Torba Kanun 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu tarihten sonra Harcırah Kanununa tabi kamu personelinin harcırah alabilecek.

29 Eylül 2014 Pazartesi 11:12
TORBA KANUNLA HARCIRAH ALABİLECEKLER

Kamudan Haberler


Büyükşehirlerde kamu personeli harcırah mağduruiyetlerine neden olan "memuriyet mahalli" tanımına ilişkin düzenleme 6552 Sayılı Torba Kanun ile düzeltildi. Torba Kanun 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu tarihten sonra Harcırah Kanununa tabi kamu personelinin harcırah alabilecek.


Torba Kanunla 6245 sayılı Harcırah Kanundaki memuriyet mahalli tanımı “Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri” olarak değiştirildi.

Böylece büyükşehir belediyeleri sınırlarında çalışanların yaşadığı harcırah mağduriyeti de yapılan düzenleme ile giderildi. Önceden büyükşehir sınırları içerisindeki herhangi bir ilçeye göreve giden bir çalışana harcırah ödemesi yapılmazken yeni düzenleme ile kanuni değişiklik çerçevesinde ödeme yapılması gerekmektedir. 

Buna göre büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde memuriyet mahalli, il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri olarak tanımlandı. Yapılan düzenleme ile büyükşehir belediyesi içinde farklı belediye mahalline giden personel için harcırah ödenebilecek.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET