gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÜCRETLERİN VERGİ DİLİMİ NEDENİYLE AZALMASINA MALİYEDEN AÇIKLAMA:AZALMA YOK

Maliye Bakanlığı, çeşitli sendikalar tarafından dile getirilmeye devam eden iddialara yönelik bir açıklama yaptı.

28 Haziran 2012 Perşembe 09:29

Gelir Vergisi Kanunu uyarınca ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde artan oranlı vergi tarifesinin uygulandığı ifade edilen açıklamada,  ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, 10 bin liraya kadar yüzde 15, 25 bin liranın 10 bin lirası için bin 500 lira, fazlası için yüzde 20, 88 bin liranın 25 bin lirası için 4 bin 500 lira, fazlası için yüzde 27, 88 bin liradan fazlasının 88 bin lirası için 21 bin 510 lira, fazlası için yüzde 35 olduğu belirtildi. Bu kapsamda, kamuda istihdam edilen memur, sözleşmeli personel, işçi ve geçici personelin gelirleri toplamına vergi dilimine karşılık gelen oran uygulanmak suretiyle gelir vergisi kesildiği ifade edilen açıklamada, yıl içinde vergiye tabi gelirleri toplamı 10 bin lirayı aşmayan ücretlilerin gelirlerinin yüzde 15 oranında vergilendirilirken, bu tutarı aşanların gelirlerinin ise vergi dilimine bağlı olarak bir üst orandan vergilendirildiği kaydedildi.


Her bir çalışanın vergiye tabi gelirleri farklı olduğundan, yıllık gelirleri toplamı 10 bin lirayı aşanların vergiye tabi gelirlerine bağlı olarak değişik aylarda bir üst vergi dilimine girdiği belirtildi VE: "Örneğin kamuda istihdam edilen bir müsteşar yılın üçüncü ayında, birinci derecedeki bir mühendis onbirinci ayda, beşinci derecedeki ek ders ücretinden hiç yararlanmayan bir öğretmen onikinci ayda, 60 saat ek ders ücretinden yararlanan bir öğretmen ise yedinci ayda bir üst gelir vergisi dilimine girerken kamuda yeni göreve başlayan bir memur ise üst gelir vergisi dilimine girmemektedir. Cari yıl içinde bir üst gelir vergi dilimine girenlerin maaşlarında yeni yılın başında verilen zam oranının üzerinde bir artış meydana gelirken, bir üst gelir vergisi dilimine girmeyenlerin maaşlarında ise verilen zam oranı kadar artış meydana gelmektedir. Gerek bir üst gelir vergisi dilimi kapsamına giren personelin, gerekse bir üst gelir vergisi dilimi kapsamına girmeyen personelin cari yıl Aralık ayı net maaşları, aynı şartlar dahilinde bir önceki yıl Aralık ayı net maaşlarına oranlandığında söz konusu personelin maaşlarının yıl içinde yapılan artış kadar arttığı görülecektir. Aynı şekilde 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle yapılan ilave ek ödeme ve düzenlemelerden kaynaklı artışlar hariç, kamu görevlilerinin Aralık 2012 tarihinde alacağı net maaş Aralık 2011 tarihinde aldığı net maaşa oranlandığında, Ocak ve Temmuz aylarında verilen (yüzde 2.68, yüzde 4 ve yüzde 4) zammın kümülatifi olan yüzde 11 civarında arttığı görülecektir. Dolayısıyla kamu görevlilerine yapılan artışlarda önemli olan, yıl sonu itibarıyla alınan maaşın, bir önceki yılın sonunda alınan maaşa göre ne kadar arttığıdır." Açıklamada, artan oranlı vergi uygulamasının sadece kamu görevlileri için değil, tüm çalışanlar ile gelir vergisine tabi olan tüm mükellefler için geçerli olduğu ve kamu görevlileri aleyhine herhangi bir durumun söz konusu olmadığının altı çizildi.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET