gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

UNVANLARA GÖRE YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL ZAMLARI

Akademik teşvik ödeneğiyle birlikte bir araştırma görevlisi asgari 153 TL, azami 511 TL; bir profesör asgari 219 TL, azami 731 TL akademik teşvik ödeneği elde edebilecektir. Kanunla getirilen yükseköğretim tazminatı ve akademik teşvik puanı çerçevesinde alınabilecek asgari ve azami ücret artışları şu şekildedir.

10 Kasım 2014 Pazartesi 01:02
UNVANLARA GÖRE YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL ZAMLARI

Üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri ile araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutmanlar, uzmanlar, çevirici, eğitim ve öğretim planlamacılarına yeni mali haklar getiren Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek kanunlaştı. 


Zam konusu Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek kanunlaştı. Buna göre, devlet memurları kanununa tabi en yüksek devlet memuru, ek gösterge dâhil brüt aylık tutarının profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrosunda bulunanlara yüzde 100’ü (2014 yılı için 731,48.-TL); araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici, eğitim ve öğretim planlamacıları kadrosunda bulunanlara yüzde 115’i oranında (2014 yılı için 841,20.-TL) her ay yükseköğretim tazminatı ödenecektir. Bu tazminata hak kazanılması ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanacaktır.

 

Yine öğretim elemanlarının yurt içinde veya yurt dışında sonuçlandırdıkları proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda tebliğ sunma ve almış olduğu akademik ödülleri esas alınarak yüz puan üzerinden yıllık akademik teşvik puanı hesaplanacaktır. Akademik teşvik puanı 30 ve üzerinde olanlardan (en yüksek brüt devlet memuru aylığının) profesörler için %100’üne, doçentlere %90’ına, yardımcı doçentlere %80’ine, araştırma görevlilerine, öğretim görevlilerine, okutmanlara, uzmanlara, çeviricilere ve eğitim-öğretim planlamacılarına %70’ine, aldıkları akademik teşvik puanının yüze bölünmesi suretiyle bulunacak oranın uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda aylık akademik teşvik ödeneği verilecektir.

Akademik teşvik ödeneğiyle birlikte bir araştırma görevlisi asgari 153 TL, azami 511 TL; bir profesör asgari 219 TL, azami 731 TL akademik teşvik ödeneği elde edebilecektir. Kanunla getirilen yükseköğretim tazminatı ve akademik teşvik puanı çerçevesinde alınabilecek asgari ve azami ücret artışları şu şekildedir:

 

 

Unvan

 

Yükseköğretim Tazminatı (TL)

 

Akademik Teşvik Ödeneği (TL)

 

Toplam Ücret Artışı (TL)

En Az

En Çok

En Az

En Çok

Profesör

731,48

219

731

950

1462

Doçent

731,48

197

658

928

1389

Yrd. Doçent

731,48

175

585

906

1316

Araştırma Görevlisi

841,20

153

511

994

1352

Öğretim Görevlisi-Okutman

841,20

153

511

994

1352

Uzman, Çevirici, Eğitim-Öğretim Planlamacısı

841,20

153

511

994

1352

K:EĞİTİM BİR SEN


KamudanHaberler

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET