gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

VETERİNER HEKİMLERE ÖZEL HİZMET TAZMİNATI

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığında bazı veteriner hekimlerin özel hizmet tazminatı alma sorunu yaşamaktadır.

15 Şubat 2015 Pazar 07:13
VETERİNER HEKİMLERE ÖZEL HİZMET TAZMİNATI

4B statüsünde sözleşmeli personel iken 4A statüsüne atamaları yapılan TARGEL projesinde görev yapan veteriner hekimlerin, 200610344 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar Eki (II) Sayılı cetvelin (F) Sağlık Hizmetleri Bölümü’nden (8) inci maddesinde sayılan ilave özel hizmet tazminatından faydalanmaları ile ilgili bazı illerde sorun yaşanmaktadır.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı konuyla ilgili 02.02.2015 tarihli ve 460 sayılı yazısında;632 Sayılı KHK ile 6495 Sayılı Kanunun 9’uncu maddesi gereğince TAR-GEL Projesi kapsamında; 657 Sayılı Kanun’un 4B statüsünde görev yaparken aynı Kanun’un 4A statüsüne geçen ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerle ilgili 200610344 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki IV sayılı Cetvel’de belirtilen bölgelerde görev yapan veteriner hekimlere, (II) sayılı cetvelin (F) Sağlık Hizmetleri Bölümü’nün 8’inci sırasında sayılan (%10 ve %5) ilave Özel Hizmet Tazminatı’nın, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda 6360 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler de dikkate alınarak ödenebileceği görüşü bildirilmiştir.

K:Toç Bir-Sen

kamudanhaberler,15.02.2015

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET