gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ZABITA VE İTFAİYE PERSONELİNE NE KADAR FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENECEK?

Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenecektir.

08 Ocak 2015 Perşembe 08:16
ZABITA VE İTFAİYE PERSONELİNE NE KADAR FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENECEK?

ZABITA VE İTFAİYE PERSONELİNE 2015'TE ÖDENECEK FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ


1- Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu; 
- 10.000’e kadar olanlar için 217 Türk Lirasını,
- 10.001’den 50.000’e kadar olanlar için 233 Türk Lirasını,
- 50.001’den 100.000’e kadar olanlar için 258 Türk Lirasını,
- 100.001’den 250.000’e kadar olanlar için 291 Türk Lirasını,
- 250.001’den 1.000.000’e kadar olanlar için 347 Türk Lirasını,
- 1.000.001’den fazla olanlar için 403 Türk Lirasını,
- Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 403 Türk Lirasını, 
- Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirler belediye sınırları içerisindekiler için 536 Türk Lirasını, 
geçemez.

 

2014 yılında bu bedeller;

- 10.000’e kadar olanlar için 206 TürkLirasını,

- 10.001’den 50.000’e kadar olanlar için221 Türk Lirasını,

- 50.001’den 100.000’e kadar olanlar için 245 TürkLirasını,

- 100.001’den 250.000’e kadar olanlar için 276 TürkLirasını,

- 250.001’den 1.000.000’e kadar olanlar için 329 Türk Lirasını,

- 1.000.001’den fazla olanlar için 382 TürkLirasını,

- Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğerbüyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 382 Türk Lirasını,

- Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirler belediye sınırlarıiçerisindekiler için 508 Türk Lirasını,

geçmemekteydi.


2- Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara, her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz. 
3- Yukarıdaki hükümlere göre ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretleri;
a) Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince, 
b) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde,

c) İtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hallerinde tedavi süresince,
ç) Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında, 


ödenmeye devam olunur. Diğer hallerde ise, fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenir.


Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET