gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

POSTACILAR KARA LİSTEYE GİRDİ

Türk Haber Sen'in haberine göre "Ankara B.B toplu taşım araçlarına binen PTT Genel Müdürlüğü personeli Posta Dağıtıcıları otobüsteki manyetik kontör makinesinin Kara liste sesiyle şok olduklarını" duyurdu.

30 Ekim 2014 Perşembe 08:13
POSTACILAR KARA LİSTEYE GİRDİ

POSTACILAR KARA LİSTEYE GİRDİ

Türk Haber Sen'in haberine göre "Ankara B.B toplu taşım araçlarına binen PTT Genel Müdürlüğü personeli Posta Dağıtıcıları otobüsteki manyetik kontör makinesinin Kara liste sesiyle şok olduklarını" duyurdu.

PTT Genel Müdürlüğünün ve Posta Dağıtıcısının Kanuni hakkı olan Serbest biniş kartları iptal edilmesi nedeniyle KARA LİSTE'ye alınmışlardır.

Konuyla ilgili kanun...
4736 sayılı kanun; Madde 1 – “Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özel bütçeli kuruluşlar, özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanuna tâbi kuruluşlar ve özel hukuk hükümlerine tâbi, kamunun çoğunluk hissesine sahip olduğu kuruluşlar, kamu banka ve kuruluşları ile bunlara bağlı iş yerleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticarî indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmaz.”Demekte ise de;

Yine bu kanuna; 2002/3700 sayılı Kararname ile ; Belediyeler ve bunların kurdukları, birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen Toplu Taşıma hizmetlerinden, Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Personeli(İndirimli), Emniyet hizmetleri Sınıfı, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde Postacı ve dağıtıcılar ile Basın Kimlik Kartı sahipleri, bu konuda bir düzenleme yapılıncaya kadar 08.01.2002 tarih ve 4736 Sayılı Kanunun 1. Maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.Denilmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediyesi meçlisinde alınan 1638 sayılı  karar ile Posta Dağıtıcılarımızın mahallelere ulaşmak için kullandıkları serbest kartları  KARA LİSTE ibaresi ile iptal edilmiştir.

Sendika konunun çözümü için PTT Genel Müdürlüğünün, Ankara Büyükşehir belediyesinin gerekli adımı atarak dağıtıcıların sorunlarının çözülmesi istenildi.

K:Türk Haber Sen


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET