gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TCDD PERSONEL NAKLİ ESASLARI BELİRLENDİ

TCDD Nakil Kurulları ve çalışma esasları belirlenmiştir. Söz konusu esaslar çerçevesinde Nakil Kurullarının 2012 yılı çalışma programı aşağıya çıkarılmıştır.

20 Mart 2012 Salı 07:07

 İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

 

Sayı     : B.1 l.2.DDY.0.71.00.03-903.02-19202                                                        08/03/2012
Konu : Yer Değiştirme Kurulları.

 

 

 

 

İlgi:     a) 28.02.2008 tarih ve B.1 l.2.DDY.0.71.00.03-903.02-11583 sayılı emir.
            b) 07.08.2008 tarih ve B.1 l.2.DDY.0.71.00.03-903.02-38406 sayılı emir.

c) 26.12.2011 tarih ve B.1 l.2.DDY.0.71.00.03-903.02-87334 sayılı emir.

 

Nakil Kurulları ve çalışma esasları ilgi (a) Genel Müdürlük emri ile belirlenmiştir. Söz konusu esaslar çerçevesinde Nakil Kurullarının 2012 yılı çalışma programı aşağıya çıkarılmıştır.

1- Nakil isteğinde bulunacak personel (memur, sözleşmeli, işçi)  emir ekine ilişik “YER DEĞİŞTİRME SURETİ İLE ATANMA İSTEK FORMLARINI (memur, sözleşmeli ve işçi için)  eksiksiz olarak doldurarak 30 MART 2012 tarihine kadar iş yerine iletecektir.

2- İşyerleri, bulunduğu işyerinde en az iki yılını doldurmayan sözleşmeli personel ve bir yılını tamamlamamış işçiler dışındaki, tüm nakil tekliflerini 02 NİSAN 2012 tarihine kadar ilgili servis müdürlüklerine gönderecektir.

Servis Müdürlükleri, işyerlerinden gelen nakil isteklerini emir ekindeki (Örnek EK-1 ve EK-2) tablolara uygun olarak MEMUR ve İŞÇİ için ayrı ayrı işlemek suretiyle, yazılı ve dijital ortamda (Excel formatında) 09 NİSAN 2012 tarihi akşamına Bölge İnsan Kaynakları Müdürlüklerine göndermiş olacaktır.

İnsan Kaynakları Müdürlükleri sicil, isim, unvan, işyeri adı ve hangi kontenjanda çalıştığını (özürlü, eski hükümlü, gazi) kontrol ettikten sonra en geç 16 NİSAN 2012 tarihi akşamına kadar gereği için ilgili Daire Başkanlığına, bilgi için İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderecektir.

  Merkeze bağlı teşkil müdürlükleri, yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde, nakil taleplerini gereği için bağlı bulunduğu Daire Başkanlığına, bilgi için İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderecektir.

3- Yer Değiştirme Kurulları çalışmalarını 19 NİSAN 2012 — 26 NİSAN 2012 tarihleri arasında tamamlayacaktır. Daire Başkanlıkları, merkeze bağlı teşkil müdürlüklerinden veya Bölge Müdürlüklerinden EK-1 ve EK-2 tablolara işlenmiş olarak gönderilen nakil taleplerini, işyeri personel ihtiyaçlarının belirlendiği listelere göre titizlikle değerlendirecektir. İşyeri personel ihtiyaçlarının belirlendiği listelere göre; nakli uygun olmadığı halde nakli uygun görülen, nakli uygun olduğu halde nakli uygun görülmeyen personelin, uygun görülme ve uygun görülmeme gerekçesi belirtilecek varsa belgeleri eklenecektir.

Uygun görülen talepler, Daire Başkanlıkları tarafından ilgili Genel Müdür Yardımcısının görüşü alındıktan sonra memur ve işçi personel listeleri EK 1 ve EK 2 ayrı olmak üzere yazılı ve dijital ortamda (Excel formatında) 04 MAYIS 2012 tarihine kadar İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına iletilecektir. 04 MAYIS 2012 tarihinden sonra İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderilen teklifler dikkate alınmayacaktır.

İlgi (a) emirde belirtildiği üzere, daireler arası yer değişimleri uygun görülen personel önerileri ayrı ve ilgili Daire Başkanlığına dağıtımlı olarak yapılacaktır. İlgili Daire Başkanlığı da yer değişimi konusundaki görüşünü zaman geçirmeksizin bildirecektir.

4- Daire Başkanlıklarınca uygun görülmeyen talepler, ilgili Genel Müdür Yardımcısı bilgilendirildikten sonra, Daire Başkanlığı tarafından, ilgili personele duyurulmak üzere iş yerine bildirilecektir.

5- İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı; gönderilen nakil tekliflerini değerlendirerek uygun görülen teklifleri gerçekleştirilecek,  uygun görülmeyenleri ise Daire Başkanlıklarına, Bölge ve Teşkil Müdürlüklerine bildirecektir.

6- Karşılıklı yer değişimleri, eş durumu ve sağlık durumu önerileri münferit yapılacak olup bunlara ilişkin öneriler yer değiştirme kurullarında yer almayacaktır.

7- Yer ve/veya görev değişimi yapılan personelin ilişiğinin kesilmesi konusunda ilgi (c) emir titizlikle uygulanacaktır. Çok zorunlu haller dışında, onaylanmış yer ve/veya görev değişimi işlemlerinin iptali önerilemeyecektir. İptali zorunlu görülenler ise, gerekçesi açıkça belirtilmek ve ilgili Genel Müdür Yardımcısının uygun görüşü alınmak suretiyle İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına iletilecektir.

Yer, yer ve görev değişimleri topluca yapıldığından, yasal nedenler, Yönetim Kurulu Kararı, sağlık, eş durumu ve hizmeti aksatacak zorunlu haller dışında iş yerlerinin münferit talepleri dikkate alınmayacaktır.

Emir aynı zamanda Kuruluşumuzun web sitesinde (www.tcdd.gov.tr) yayınlanacaktır. Emir iş yeri amirlerince tüm personele mutlak suretle duyurulacaktır. Ayrıca; iş yeri ilan panoları, giriş-çıkış kapıları, evamir defteri, sosyal tesisler ve personelin görebileceği diğer yerlere asılacaktır.

Bilgi alınmasını ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                           İsmet DUMAN
                                                                                                              Genel Müdür Yardımcısı
EK

1-İSTEK FORMU

2-TABLOLAR (EK-1, EK-2)

 

DAĞITIM:

U Listesi

SENDİKALAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET