gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

142 KADROLU YABANCI İSTİHDAM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUYOR

Yabancı istihdamına ilişkin politikaların hak ve yükümlülükleri düzenleyen Yabancı İstihdamı Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.Yabancı İstihdamı Genel Müdürlüğü kurulacak.

10 Şubat 2015 Salı 17:10
142 KADROLU YABANCI İSTİHDAM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde "Yabancı İstihdamı Genel Müdürlüğü" kuruluyor. Genel Müdürlük, yabancı istihdamı ve işgücü göçü ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunmak üzere, çalışma izni ve çalışma izni muafiyetine ilişkin iş ve işlemleri yürütecek. Yabancı istihdamına ilişkin Bakanlık politikasını belirleyecek. Yabancı ülkelerle imzalanacak işgücü anlaşmaları ve sosyal güvenlik sözleşmelerinin müzakerelerine, hazırlanmasına katkı sağlayacak, işgücü göçüne ilişkin işlemleri yapacak, ulusal  göç politikasının oluşturulmasında görev  alanıyla ilgili  konularda çalışma yapacak. Yabancı İstihdamı Genel Müdürlüğü için 142 kadro ihdas edilecek.
Tasarıyla, Yabancı İstihdam Politikası Danışma Kurulu oluşturuluyor
Kurul,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında, Bakanlık Yabancı  İstihdamı Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü ve Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdüründen oluşacak.
Kurul, yabancı istihdamına ilişkin mevzuat geliştirme çalışmalarını, ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve  uygulamaları  izlemek, Türkiye'nin ekonomik, sektörel ve bölgesel önceliklerine uygun politika önerilerini Bakanlığa bildirmekle görevli olacak.
Kurul, Başkan tarafından belirlenen gündem ile yılda en az iki kez toplanacak.

Kurul kararları, yabancı istihdam politikası esaslarının ve Göç Politikaları Kuruluna önerilmek üzere Türkiye'nin yabancı işgücü ihtiyacının belirlenmesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca dikkate alınacak.

K:TBMM

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET