gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GAZİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ OLARAK BÖLÜNDÜ.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Fen-Edebiyat Fakültesi Adı Fen Fakültesi Olarak Değiştirildi ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Edebiyat Fakültesi Kuruldu.

11 Şubat 2011 Cuma 04:42
Gazi Fen Edebiyat Fakültesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Olarak Bölündü.

     Karar Sayısı : 2010/1371

             Gazi Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Fen-Edebiyat Fakültesinin adının Fen Fakültesi olarak değiştirilmesi ve adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Edebiyat Fakültesi kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 27/5/2010 tarihli ve 8859 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/6/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                                                              Abdullah GÜL
                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN
             Başbakan
 
           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                              A. BABACAN                                  M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı
 
           H. YAZICI                                F. N. ÖZAK                          M. Z. ÇAĞLAYAN                                F. ÇELİK
         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı
 
           E. BAĞIŞ                               S. A. KAVAF                              C. YILMAZ                                    S. ERGİN
         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı
 
        M. V. GÖNÜL                             B. ATALAY                           A. DAVUTOĞLU                               M. ŞİMŞEK
   Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                            Dışişleri Bakanı                               Maliye Bakanı
 
        N. ÇUBUKÇU                              M. DEMİR                                R. AKDAĞ                                  B. YILDIRIM
     Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı
 
         M. M. EKER                              Ö. DİNÇER                                N. ERGÜN                                     T. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri Bakanı          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
 
                                   E. GÜNAY                                                                               V. EROĞLU
                         Kültür ve Turizm Bakanı                                                               Çevre ve Orman Bakanı
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET