gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU GÜVENLİĞİ KURUMU TEKRAR İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLANDI

3 Eylül 2014 tarihli Resmî Gazete ile yayınlanan Tezkerede Başbakanlığa Bağlı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı İçişleri Bakanlığına bağlandı.

03 Eylül 2014 Çarşamba 08:57
KAMU GÜVENLİĞİ KURUMU TEKRAR İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLANDI


3 Eylül 2014  tarihli Resmî Gazete ile yayınlanan Tezkerede Başbakanlığa Bağlı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı İçişleri Bakanlığına bağlandı. Kurumda çalışan mevcut personelin özlük haklarında değişiklik sözkonusu değil.  


Kurum Resmi Gazete'nin 04.03.2010 tarihli nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren 5952 sayılı ''Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" ile terörle mücadeleye ilişkin politika ve stratejileri geliştirmek ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere, İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, 08.07.2011 tarihinde yapılan değişiklikle Başbakanlığa bağlanmıştı. Müsteşarlığın Teşkilat Kanunu ile kendisine verilen görevleri ifa etmekte olup; güvenlikle ilgili operasyonel bir görevi bulunmamaktadır. 

 

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Müsteşar, müsteşar yardımcıları ile ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşmakla birlikte; gerekli görüldüğünde görevleri ve hizmet süreleri belirtilmek kaydıyla Müsteşarın teklifi ve Bakanın onayı ile özel ihtisas ve araştırma komisyonları kurulabilmektedir. 

 

Müsteşarlık bünyesinde, terörle mücadele alanında oluşturulacak politika ve stratejiler ile alınacak tedbirlere esas olmak üzere, ilgili birimlerden stratejik istihbaratın alınması ve değerlendirilmesi amacıyla doğrudan Müsteşara bağlı İstihbarat Değerlendirme Merkezi kuruluş çalışmaları devam etmekte olup; ilgili süreç tamamlandıktan sonra güvenlik kuruluşları ve istihbarat birimleri ile Dışişleri Bakanlığınca elde edilecek stratejik bilgi ve istihbarat bu merkezde değerlendirilecektir. Ayrıca, Müsteşarlık Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmektedir. Bağlılık yerinin değiştirilmesine ilişkin tezkere;

KURULUŞUN BAĞLI OLDUĞU BAKANLIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ İŞLEM

                      T.C.
          BAŞBAKANLIK                                                                                                                      1 Eylül 2014
       69471265-300-02/7313
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
             Başbakanlığa bağlı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’nın İçişleri Bakanlığına bağlanmasını, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 19/A maddesi uyarınca takdir ve tensiplerinize arz ederim.
 
                                                                                                                                                Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                                                           Başbakan
—————
                         T.C.
      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                           2 Eylül 2014
         68244839-150.06-1-434
BAŞBAKANLIĞA
             İLGİ : 1/9/2014 tarihli ve 69471265-300-02/7313 sayılı yazınız.
             Başbakanlığa bağlı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’nın İçişleri Bakanlığına bağlanması, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 19/A maddesi uyarınca uygun görülmüştür.
             Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET