gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI DEĞİŞTİ

Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında ve kadrolarında bazı düzenlemeler yapıldı

24 Ekim 2011 Pazartesi 07:50
Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Değişti

 11/8/2011 TARİHLİ VE 2011/2223 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında yer alan Çanakkale ve Sinop Orman Bölge Müdürlükleri kapatılmış, Kayseri ve Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlükleri kurulmuştur.

(2) Aynı Genel Müdürlüğün taşra teşkilatında yer alan Çayıralan, Göle ve Yahyalı Orman İşletme Müdürlükleri kapatılmış ve ekli (1) sayılı listede belirtilen birimler kurulmuştur.

(3) Aynı Genel Müdürlüğün taşra teşkilatında yer alan orman amenajman başmühendislikleri ekli (2) sayılı listede gösterildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

(4) Aynı Genel Müdürlüğün taşra teşkilatı olarak kurulmuş olan ve ekli (3) sayılı listede belirtilen orman işletme müdürlüklerinin bağlı olduğu orman bölge müdürlükleri, aynı listede gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

(5) Aynı Genel Müdürlüğün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak kurulmuş olan ve ekli (4) sayılı listede belirtilen ormancılık araştırma müdürlüğü birimlerinin adı, aynı listede gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Aynı Genel Müdürlüğe ait ekli (3) sayılı cetvelde yer alan dolu kadroların dereceleri ile ekli (4) sayılı cetvelde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Ekini görmek için tıklayınız.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET