gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

RTÜK'E GEÇİŞ YAPMAK İSTEYENLERE CEVAPLAR

1- Kurumlar arası geçiş yoluyla RTÜK’e memur olarak geçebilme imkanı var mıdır? 4- Üst Kurulunuza Uzman olarak atanabilmek için hangi prosedürü izlemek gerekiyor?

14 Haziran 2011 Salı 10:01
RTÜK'e Geçiş Yapmak İsteyenlere Cevaplar

1- Kurumlar arası geçiş yoluyla RTÜK’e memur olarak geçebilme imkanı var mıdır?
3984 ve 2954 Sayılı Kanun hükümleri içerisinde vardır. (Personel Dairesi Başkanlığı)
2- RTÜK’ün kaç memur kadrosu vardır ve halen ihtiyaç var mıdır?
Kurulumuzun kadro cetveli 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununda yayımlanmıştır. (Bilgi Edinme Bölümünde ayrıca yer almaktadır.) Atamalarla ilgili Başbakanlık Genelgesine göre işlem yapılmaktadır. (Personel Dairesi Başkanlığı)
3- RTÜK’ün Bölge Müdürlükleri ne zaman faaliyete geçecek ve yurt genelinde yayılacaktır?
Üst Kurulumuzun İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır ve Van Bölge Müdürlükleri olmak üzere 5 bölge müdürlüğü kurulmuş ve hizmete açılmıştır. (Personel Dairesi Başkanlığı)
4- Üst Kurulunuza Uzman olarak atanabilmek için hangi prosedürü izlemek gerekiyor?
Uzman ve Uzman Yardımcısı alınması işlemleri 07 Kasım 1998 tarihli “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlık Sınav, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Söz konusu yönetmelik www.rtuk.gov.tr’deki internet adresimizde yer almaktadır. (Personel Dairesi Başkanlığı)
5- RTÜK’te görev almak için aranan şartlar, genel koşullar ve başvuru şekli hakkında bilgi verebilir misiniz?
Bu bilgiler, 08 Kasım 2002 tarih ve 24930 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Personel Yönetmeliğinde mevcuttur. Söz konusu Yönetmeliği www.rtuk.gov.tr’deki internet adresinden incelemek mümkündür. (Personel Dairesi Başkanlığı)
6- RTÜK’te kaç değişik unvan ile, kaç kişi görev yapmaktadır?
Üst Kurulumuzda personel sayısı ile mevcut kadro, unvan ve sayıları www.rtuk.gov.tr internet adresinin Bilgi Edindirme sayfasında yer almaktadır. (Personel Dairesi Başkanlığı)
7- TRT Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliğine atama işlemleri nasıl yapılmaktadır?
3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanununun 36. maddesindeki yetkiye dayanılarak, TRT Genel Müdürü, 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 13. maddesindeki şartları taşıyanlar arasından Üst Kurul tarafından belirlenen üç aday arasından Bakanlar Kurulunca atanmaktadır. Altı kişilik Yönetim Kurulu Üyesi ise 2954 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca Üst Kurul tarafından belirlenen on iki aday arasından Bakanlar Kurulu kararı atanmaktadır. (Personel Dairesi Başkanlığı)
8- Üst Kurulunuzda görev yapan personelin statüsü nedir, hangi sosyal güvenlik kuruluşuna tabidir?
Üst Kurulumuzda, kadro karşılığı sözleşmeli personel çalıştırılmaktadır. Bu personel 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabidir. (Personel Dairesi Başkanlığı)

RTÜK

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET