gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞINA YENİ 2 DAİRE BAŞKANLIĞI 8 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 2 adet daire başkanlığı ve 8 adet şube müdürlüğü kurulma Kararı 12.02.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

12 Şubat 2011 Cumartesi 06:55
Sağlık Bakanlığına Yeni 2 Daire Başkanlığı 8 Şube Müdürlüğü

12 Şubat 2011 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27844
BAKANLAR KURULU KARARI
             Karar Sayısı : 2011/1332
             Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 2 adet daire başkanlığı ve 8 adet şube müdürlüğü kurulması; adı geçen Bakanlığın 29/11/2010 tarihli ve 46299 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (b) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
 
                                                                                                                              Abdullah GÜL
                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN
             Başbakan
 
           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                              A. BABACAN                                  M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı
 
           H. YAZICI                                F. N. ÖZAK                          M. Z. ÇAĞLAYAN                                F. ÇELİK
         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı
 
           E. BAĞIŞ                               S. A. KAVAF                              C. YILMAZ                                    S. ERGİN
         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı
 
        M. V. GÖNÜL                             B. ATALAY                           A. DAVUTOĞLU                             A. BABACAN
   Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                            Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı V.
 
        N. ÇUBUKÇU                            M. M. EKER                               R. AKDAĞ                                  B. YILDIRIM
     Milli Eğitim Bakanı             Bayındırlık ve İskân Bakanı V.                  Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı
 
         M. M. EKER                               N. ERGÜN                                N. ERGÜN                                    R. AKDAĞ
Tarım ve Köyişleri Bakanı        Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.         Sanayi ve Ticaret Bakanı          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.
 
                               E. GÜNAY                                                                                V. EROĞLU
                     Kültür ve Turizm Bakanı                                                               Çevre ve Orman Bakanı
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET