gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TAPU KADASTRO MERKEZİNDE 11 TAŞRADA 102 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez teşkilatında 11 adet şube müdürlüğü, bölge müdürlüklerine bağlı olarak 102 adet şube müdürlüğü kuruldu.

01 Temmuz 2011 Cuma 07:57
Tapu Kadastro Merkezinde 11 Taşrada 102 Şube Müdürlüğü Kuruldu

BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2011/1933
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün,
1 – Merkez teşkilatında 11 adet şube müdürlüğü kurulması ve mevcut şube müdürlükleri ile yeni kurulan şube müdürlüklerinin bağlantılarının ekli (I) sayılı listede belirtildiği şekilde düzenlenmesi,
2 – Taşra teşkilatında yer alan ve ekli (II) sayılı listede belirtilen bölge müdürlüklerine bağlı olarak 102 adet şube müdürlüğü kurulması;
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 24/5/2011 tarihli ve 3301 sayılı yazısı üzerine; 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (b) bendi ile 17 nci maddesinin (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET