gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN YAYINLANDI

Kanunun ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yeniden yapılanmaktadır.

10 Aralık 2010 Cuma 20:13

Kanun ile, tapu, kadastro ve haritacılık alanlarında düzenleyici ve denetleyici bir rol üstlenen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün görevleri ve yapısı yeniden düzenlenmekte; bu doğrultuda Genel Müdürlüğün görevlerine, mekansal bilgi sisteminin altyapısını oluşturmak, coğrafi bilgi sistemleri konusunda verilecek görevleri yapmak, harita ve kadastro bürolarına lisans vermek, sivil haritacılık faaliyetlerinin genel ilkelerini belirlemek, görev alanıyla ilgili konularda uluslararası faaliyetlerde bulunmak görevleri eklenmekte; Genel Müdürlüğe intikal eden tapu ve kadastro ile ilgili konular ve bunlara ilişkin uygulama ve görüş farklılıklarını gidermek üzere, doğrudan Genel Müdüre bağlı Tapu ve Kadastro Kurulu kurulması hüküm altına alınmakta; Genel Müdürlük personelinin atanma usulü ile tapu ve kadastro uzmanlığı, tapu ve kadastro denetmenliği ve müfettişliği için aranan şartlar belirlenmekte ve Genel Müdürlüğün merkez veya bölge müdürlükleri bünyesinde döner sermaye işletmeleri kurulabileceği hükme bağlanmaktadır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET