gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

VERGİ DENETMEN KÖKENLİ VERGİ MÜFETTİŞLERİNDEN REFORM KARŞITLARINA TEPKİ

19.09.2011 tarihinde Yeni Şafak Gazetesi'nde Cahit SARAÇOĞLU tarafından kaleme alınan "Maliye Denetmenlerinin bin 200'ü lise mezunu" başlıklı haberde " Maliye Bakanlığı'nda denetim birimleri birleştirilirken bin 200 vergi denetim elemanının lise mezunu olduğunun ortaya çıktığı, bundan dolayı müfettişlik unvanını ve 3600 ek göstergeyi alamadıkları, bu duruma tepki olarak da kendilerine bakanlıkça verilen görevleri sağlık raporu almak suretiyle yerine getirmedikleri ve denetim esnasında birimler arasında ben ağayım, sen çalış havasına girdikleri, Vergi Müfettişi unvanına kavuşan vergi denetmenlerinin, kapı kapı gezip sayım mı yapacağız? dedikleri" bölümüne Vergi Müfettişleri Derneği tepki gösterdi.

22 Eylül 2011 Perşembe 05:06
Vergi Denetmen Kökenli Vergi Müfettişlerinden Reform Karşıtlarına Tepki

REFORM KARŞITLARI, ÇİRKİNLİK VE TETİKÇİLİK

20.09.2011

Bilindiği üzere; 10.07.2011 tarih ve 27990 no'lu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Maliye Bakanlığı'nda mevcut dört vergi denetim birimi "Vergi Müfettişi" unvanıyla tek çatı altında birleştirilmiştir. Yeni yapılandırma vergi denetiminin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini hedeflerken; aynı zamanda bürokratik kast sistemini, meslek taassubunu kaldırmayı amaçlamıştır. Bu yönüyle; 646 sayılı KHK sadece eski Vergi Denetmenleri tarafından değil tüm kamuoyunca olumlu karşılanmış olup, desteklenmiştir.

Gelinen bu aşamada; önceki düzenin devamını isteyen bazı eski zihniyet sahipleri, son zamanlarda yalan, iftira, gerçek dışı haberler çıkartmak suretiyle, yeni oluşturulan Vergi Denetim Kurulu'nun en büyük gücü olan Vergi Denetmeni kökenli Vergi Müfettişlerini karalama, küçük gösterme gayreti içine girmişlerdir. Bir yönüyle de; eski yapının kırılması ve modern bir denetim anlayışına geçilmesinin intikamını almaya yöneldikleri anlaşılmaktadır.

19.09.2011 tarihinde Yeni Şafak Gazetesi'nde Cahit SARAÇOĞLU tarafından kaleme alınan "Maliye Denetmenlerinin bin 200'ü lise mezunu" başlıklı haber de bu türde çıkartılan haberlerden biridir. Her zaman olduğu gibi kendini gösterme gibi medeni cesarete sahip olmayan kişilerce çıkartıldığı anlaşılan haberde kısaca;" Maliye Bakanlığı'nda denetim birimleri birleştirilirken bin 200 vergi denetim elemanının lise mezunu olduğunun ortaya çıktığı, bundan dolayı müfettişlik unvanını ve 3600 ek göstergeyi alamadıkları, bu duruma tepki olarak da kendilerine bakanlıkça verilen görevleri sağlık raporu almak suretiyle yerine getirmedikleri ve denetim esnasında birimler arasında ben ağayım, sen çalış havasına girdikleri, Vergi Müfettişi unvanına kavuşan vergi denetmenlerinin, kapı kapı gezip sayım mı yapacağız? dedikleri" yer almıştır.

Maksatlı olarak yazıldığı aşikar olan söz konusu haberde belirtilen hususların tamamının gerçeklerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Vergi Denetmenliği mesleği kariyer mesleklerden olup; Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) başarılı olmuş, en az 4 yıllık lisans diploması almış, hukuk, iktisat, işletme, Siyasal Bilgiler Fakülteleri ve dengi okullar mezunu olanlar arasından, tekrar yazılı ve sözlü sınava tabi tutularak seçilmekte idi. Ayrıca; üç (3) yıl süren yardımcılıktan sonra gireceği yeterlik sınavını verenler ve olumlu sicil alanlar Vergi Denetmeni olarak atanmaktaydı. Vergi Denetmenleri; hesap uzmanları, maliye müfettişleri ve gelirler kontrolörleri gibi, vergi inceleme yetkisini 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 135 inci maddesinden almıştır. Dolayısıyla; Vergi Denetmeni kökenli 1200 Vergi Müfettişinin lise mezunu olduğu bilgisi tamamen yalandır. 17 ilde 249 noktada denetim yapıldığı ve kişilerin özlük dosyalarında bulunan sağlık raporlarına ulaştığı bilgisini veren muhabirin bu bilgiye ulaşamamış olması düşünülemeyeceğinden, yazılan haberin maksadını açıkça ortaya koymaktadır.

Öte yandan; 3600 ek gösterge sorunu suni olarak çıkarılmış bir sorun olup, Vergi Denetmeni kökenli Vergi Müfettişlerinin öğrenim durumlarıyla ilgili olmayıp tamamen yasal mevzuatın yanlış yorumlanmasından kaynaklanmıştır. Bu konu tüm yönleriyle Derneğimizce daha önce kaleme alınan iki adet yazı ile tüm yönleriyle kamuoyunun takdirine sunulmuştur. Diğer yandan; geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen denetimlerle ilgili olarak, hiçbir somut bilgiye dayanmaksızın yazılan ve Vergi Denetmeni kökenli Vergi Müfettişlerine atfen söylenen sözler ise yalandan öte bir iftiradır. Eski Vergi Denetmenlerine atfen kullanılan bu ifadeler, eğitimimize, kültürümüze, formasyonumuza, ahlakımıza yakışmayan ifadeler olup; yazıyı kaleme alan muhabirin eğitim düzeyi ve kendisine asılsız bilgileri servis yapan kişilerin (Tek formatta yetiştirilen!) kalitesiyle alakalı bir durumdur.

1936'dan bugüne kadar ülkemizin tamamında, kendilerine yaşatılan tüm olumsuzlara karşın, vergi incelemelerinin yüzde 90'nını gerçekleştiren ve bir çok kamu görevlisi gibi görevini layiki ile yapan Vergi Denetmenleri, bugünden sonra da Vergi Müfettişleri olarak kanundan kaynaklanan görevlerini aynı liyakat çerçevesinde başarıyla yapmaya devam edecektir.

Bu tür haberlerin hangi amaçla yapıldığı veya yaptırıldığı artık tüm kamuoyunca bilinmektedir. 646 sayılı KHK ile oluşan yeni yapının başarısını istemeyen ve hazmedemeyen kişilerin güdümü ile tetikçilik yaptırılmak suretiyle, çıkartılan haberlerin amacına ulaşamayacağını ve tüm engellere/engellemelere rağmen bu yeni yapının başarılı olacağını kamuoyuna saygıyla arz ederiz. Diğer taraftan; bu büyük reformun destekçisi olarak bildiğimiz YeniŞafak Gazetesinde bu tür asılsız haberlerin yer almasını camia olarak üzüntüyle karşıladığımızı, hukuki haklarımız saklı kaymak şartıyla düzeltileceğine inandığımızı bildiririz.

Saygılarımızla,

VERGİ MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ


Akıntılar için www.kamudanhaberler.com linkini veriniz.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET