gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

VERGİ DENETMENLERİ BİRLEŞMEYE SEVİNDİ

Vergi Denetmenleri Derneği internet sitesinden yapılanduyuruda birleşmenin olumlu tarafları belirtildi.

27 Temmuz 2011 Çarşamba 12:24
Vergi Denetmenleri Birleşmeye Sevindi

VERGİ DENETİM BİRİMLERİNİN TEK ÇATI ALTINDA BİRLEŞTİRİLMESİYLE VERGİ DENETİMİ DAHA DA GÜÇLENMİŞTİR

07.07.2011 tarihli ve 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Maliye Bakanlığı bünyesindeki vergi denetim birimleri olan; Vergi Denetmenleri, Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları ve Gelirler Kontrolörleri tek çatı altında "Vergi Müfettişi" unvanında birleştirilmiştir. Yapılan bu düzenlemeyle;
-Vergi denetiminde organizasyon, koordinasyon ve bilgi paylaşımı sağlıklı bir şekilde sağlanacaktır. Denetim kadrolarını oluşturan insan kaynakları daha rasyonel kullanılacaktır.
-Liyakat esası geçerli olacak olup, ülkemizin değişik yörelerinde tecrübe kazanmış ve halkımızı yakından tanıyan meslek mensuplarının önü açılmış olacaktır.
-Modern yönetim tekniklerini ve toplam kalite yönetimini uygulama imkanı vermeyen, ayrıca mevcut vergi sistemini işlemez ve verimsiz hale getiren, çağdışı bürokratik kast sistem ortadan kalkacaktır.
-Vergi denetim birimleri arasında yaşanan huzursuzluklar, çekişmeler sona erecektir.
-Vergi denetiminin mükellef odaklı ve kaliteli hizmet sunma anlayışı ile yapılması sağlanmış olacaktır.
-Vergi denetimine ilişkin geliştirilen teknikler, stratejiler, planlar ve bunların sonuçlarının objektif değerlendirmelerinin yapılması mümkün olacak ve de vergi denetimi tek elden hesap verebilir hale gelecektir.
-Bu düzenleme ile denetim ve idare, ayrı ayrı kendi başarılarını ispatlamak ve hesabını vermek zorunda kalacaklardır.
-Vergi denetim birimlerinin tek çatı altında toplanmasıyla, denetimden beklenen verim artacak olup, verginin tabana yayılması, vergi kayıp ve kaçağının asgari düzeye indirilmesi, vergide adalet ilkesinin uygulanması mümkün hale gelecektir.
Gerek ekonomide kayıt dışılıkla etkin mücadele için ve gerekse vergi sisteminde etkinlik, vergide istikrar ve öngörülebilirlik için vergi reformu kapsamında yapılmış olan 4 (dört) ayrı vergi denetim biriminin tek çatı altında "Vergi Müfettişi" unvanında birleştirilmesi iradesinin, 74 milyon ülke insanımızın geleceği için çok önemli olduğu tüm kesimlerce anlaşılmakta ve görülmektedir.
Tüm bu nedenlerden dolayı; 1936 yılından bugüne tüm yurt genelinde hizmet ifa eden, etkin görev yapabilen kapasiteye, eğitim ve bilgi birikimine sahip olan, toplam vergi denetim gücünün % 80'ini oluşturan ve vergi incelemelerinin % 90'ını gerçekleştiren vergi denetmenleri camiası, yapılan bu düzenlemeyi ülkemizin ve halkımızın geleceği için desteklemektedir. Böylesine önemli bir konuda, bireysel çıkar ve arzuları ön planda tutmanın, meslek taassubu yapmanın doğru bir yaklaşım olmadığı anlayışı ile yeni sistemin yerleşmesi ve bazı alanların iyileştirilmesi için gerekli olan her türlü destek verilecektir. Neticede; Maliye Bakanlığı'nda gerçekleştirilen bu yapılandırma her yönüyle büyük bir devrimdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

VERGİ DENETMENLERİ

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET