gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BELKO, BUGSAŞ VE BELKA İŞÇİLERİ İLK TOPLU SÖZLEŞMEDE ÜCRET VE SOSYAL HAKLARI

Ankara Büyükşehir Belediyesi BELKO, BUGSAŞ ve BELKA'da çalışan 9 bin 947 işçi için ilk toplu iş sözleşme Öz Taşıma İş Sendikası ile imzalandı.

06 Mayıs 2015 Çarşamba 00:03
BELKO, BUGSAŞ ve BELKA İŞÇİLERİ İLK TOPLU SÖZLEŞMEDE ÜCRET VE SOSYAL HAKLARI


Ankara Büyükşehir toplu sözleşme haberleri

ATO Congersium Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza törenine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Hak İş’e bağlı Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay’ın yanı sıra milletvekilleri, sendika yöneticileri, belediye bürokratları ile işçiler katıldı.

Sözleşme şartları 

KIDEM VE ÜCRET ZAMMI: 

Kıdem zammı: Taraf Sendika üyesi işçilerin 31.12.2014 tarihinde işverenle yapmış oldukları hizmet sözleşmesinde belirtilen bedel üzerinden aldıkları aylık brüt ücretlerine, 9 TL kıdem zammı ilave edilir. Kıdem zammı aylık ücretine giydirildikten sonra ücret zammı üzerine ilave edilerek hesaplanır.

Ücret Zammı:

a)    1. Yıl

Birinci yıl ilk altı ay ücret zammı % 6 oranında uygulanır.

     Birinci yıl ikinci altı ay ücret zammı % 6 oranında uygulanır.

b)   2. Yıl

İkinci yıl ilk altı ay ücret zammı 31.12.2015 tarihindeki almış oldukları brüt ücret üzerine asgari ücret artış oranınca uygulanır.

İkinci yıl ikinci altı ay ücret zammı 30.06.2015 tarihindeki almış oldukları brüt ücret üzerine asgari ücret artış oranınca uygulanır.

ULUSAL BAYRAM GÜNLERİNDE ÇALIŞMA ÜCRETİ:

         a)  Kural olarak aşağıda yazılı bayram ve genel tatil günlerinde çalışılmaz.

         Tatil Günleri:         

1- Yılbaşı: Ocak ayının birinci günü, 1 gün,

         2- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan günü, 1 gün,

           3- Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs İşçi Bayramı 1 gün

         4- Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs günü, 1 gün

         5- Zafer Bayramı: 30 Ağustos günü,  1 gün,

         6- Ramazan Bayramı:  3,5 gün,

         7- Kurban Bayramı:  4,5 gün,

         8- Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim günü,  1,5 gün.

b) Yukarıda belirtilen UBGT günlerinde çalışan işçilere, beher çalıştıkları gün için normal yevmiyeleri dahil 2 (iki) yevmiye tutarında ücret ödenir.

DOĞUM YARDIMI:

İşçinin eşinin doğum yapması ya da işçi kadın ise kendisinin doğum yapması halinde doğum belgesini ibraz etmek koşulu ile işçiye iş kanunu hükümlerine göre izin verilir. Ayrıca 200 TL doğum yardımı yapılır.

EVLENME YARDIMI:

İşçilerin evlenmesi halinde nikâh belgesini ibraz etmek koşulu ile evlenecek çalışana 200 TL evlenme yardımı, iş kanunu hükümlerine göre de evlenme izni verilir. Evlenecek kişi çalışanın çocuğu ise 3 gün ücretli izin verilir.

ÖLÜM YARDIMI:

İşveren, Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışan sendika üyesi işçinin ölümü halinde, işçinin kanuni varislerine bir (1) maaş tutarında, ölüm yardımı ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

         Ölüm yardımları, muhtarlık belgesi veya defin kâğıdının resmi tasdikli fotokopisinin ibraz edilmesi kaydıyla çalışanın maaş hesabına yatırılır.

İşçinin 1. derece akrabasının (kayın valide ve kayın baba dahil) ölümü halinde; iş kanunu hükümlerine göre ücretli izin verilir.

SOSYAL YARDIM :

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde Yol ve Asfalt Hizmetlerinde Araç ile İş Makinesi Kiralayarak İşletme ve Çalıştırma Hizmeti Alımı İşi kapsamında çalışan personele sosyal yardım olarak aylık 50 TL ücret ödenir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Genel Müdürlüğü, Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı 24 Ay Süreli Personel Hizmet Alımı İşi kapsamında çalışan personele sosyal yardım olarak aylık 50 TL ücret ödenir.

YEMEK YARDIMI:

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde Yol ve Asfalt Hizmetlerinde Araç ile İş Makinesi Kiralayarak İşletme ve Çalıştırma Hizmeti Alımı İşi kapsamında çalışan personele çalıştığı gün sayısınca, günlük 10 TL brüt ücreti aylık 26 gün olarak öder.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Genel Müdürlüğü, Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı 24 Ay Süreli Personel Hizmet Alımı İşi kapsamında çalışan personele çalıştığı gün sayısınca, günlük 8,20 TL brüt ücreti aylık 26 gün olarak öder.

YOL YARDIMI:

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde Yol ve Asfalt Hizmetlerinde Araç ile İş Makinesi Kiralayarak İşletme ve Çalıştırma Hizmeti Alımı İşi kapsamında çalışan personele çalıştığı gün sayısınca, günlük 9 TL brüt ücreti aylık 26 gün olarak yol yardımı ödemesi yapar. Yol yardımı ayni olduğu takdirde EGO şehir içi toplu taşıma da kullanılan 110 binişlik tam bileti aylık olarak verir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Genel Müdürlüğü, Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı 24 Ay Süreli Personel Hizmet Alımı İşi kapsamında çalışan personele Aylık 110 binişlik Toplu Taşım Kartı verilir.

RAMAZAN YARDIMI:

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde Yol ve Asfalt Hizmetlerinde Araç ile İş Makinesi Kiralayarak İşletme ve Çalıştırma Hizmeti Alımı İşi kapsamında çalışan personele 700,00.-TL net nakdi veya ayni Ramazan yardımı yapar. Yardımın işverence ayni olarak yapılmasına karar verilmesi halinde, yardımın içereceği ürünler ve miktarları işveren ile sendika tarafından belirlenir ve nakdi yardım karşılığına denk olduğu taraflarca kabul edilir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Genel Müdürlüğü, Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı 24 Ay Süreli Personel Hizmet Alımı İşi kapsamında çalışan personele 700,00.-TL net nakdi veya ayni Ramazan yardımı yapar. Yardımın işverence ayni olarak yapılmasına karar verilmesi halinde, yardımın içereceği ürünler ve miktarları işveren ile sendika tarafından belirlenir ve nakdi yardım karşılığına denk olduğu taraflarca kabul edilir.

KURBAN BAYRAMI YARDIMI:

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde Yol ve Asfalt Hizmetlerinde Araç ile İş Makinesi Kiralayarak İşletme ve Çalıştırma Hizmeti Alımı İşi kapsamında çalışan personele 800,00.-TL net nakdi veya ayni Kurban Bayramı yardımı yapılır. Yardım, işverence ayni olarak, İslami esaslara uygun küçükbaş kurbanlık hayvan şeklinde verilebilir. Bu durumda verilecek kurbanlık hayvanda aranacak vasıflar ve ayni yardımın dağıtım usulü işveren ile sendika tarafından belirlenir ve nakdi yardım karşılığına denk olduğu taraflarca kabul edilir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Genel Müdürlüğü, Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı 24 Ay Süreli Personel Hizmet Alımı İşi kapsamında çalışan personele 800,00.-TL net nakdi veya ayni Kurban Bayramı yardımı yapılır. Yardım, işverence ayni olarak, İslami esaslara uygun küçükbaş kurbanlık hayvan şeklinde verilebilir. Bu durumda verilecek kurbanlık hayvanda aranacak vasıflar ve ayni yardımın dağıtım usulü işveren ile sendika tarafından belirlenir ve nakdi yardım karşılığına denk olduğu taraflarca kabul edilir

ZARAR DOLAYISIYLA SORUMLULUK:

a) Tüm çalışanlar, kendilerine emanet edilen araç, malzeme ve aletlerden; ihmal, dikkatsizlik, tedbirsizlik, kötü niyet ve işverence işin gereği alınmış tedbirlere riayetsizlik nedeni ile işveren ve üçüncü kişilere karşı meydana gelecek hasar ve zarardan sorumludurlar.

b) İşçilerin görevleri esnasında yaptıkları kaza nedeniyle oluşan araç hasar bedelinden, kendilerine rücu edilecek bedelin 5.500,00.-TL (Beşbinbeşyüzlira) üzerinde olan kısmının % 80’i işverence karşılanır. Bu miktarın altında kalan rücu bedellerinin tamamı işçi tarafından karşılanır. İşçinin üçüncü kişilere vermiş oldukları zararlar ile bu kazalar sebebiyle doğacak bütün idari, cezai ve hukuki maddi zarar ve tazminatlar; alkol, uyuşturucu vb. maddelerin etkisiyle zarara sebebiyet veren işçiler bu kapsamın dışındadır. Çalışanlardan rücu edilecek tutar, işçinin maaşında her hangi bir yasal kesinti olup, olmadığına bakılmaksızın net ücretinin 1/4 oranında işveren tarafından faiz tahakkuk ettirilmeksizin tahsil edilir. İşçi başkaca bir yasal işleme ve bu nedenle rücu edeceği zararın miktarının artmasına sebebiyet vermemek amacıyla bu zararın maaşından tahsil edilmesine muvafakat etmektedir.

K: Öz Taşıma İş Sendikası

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET