gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN YENİ ÇALIŞMA ALANI BİTKİ PASAPORT SİSTEMİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı “Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması” sistemini uygulaya geçirdi. Sistemde ziraat mühendisleri bitki sağlığı kontrolörü olarak görev üstlendikleri gibi, operatör olarak ta sahada çalışmaları öngörülmektedir.

11 Kasım 2015 Çarşamba 06:42
ZİRAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN YENİ ÇALIŞMA ALANI BİTKİ PASAPORT SİSTEMİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı “Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması” sistemi, bitki bitkisel ürünlerin üretimini, ticaretini ve ithalatını yapanların kayıt altına alınmaktadır. Bu sistemde ziraat mühendisleri bitki sağlığı kontrolörü olarak görev yapmaktadır. Kontrolörler: İl ve ilçe müdürlüklerinin bitki koruma servislerinde ve karantina müdürlüklerinde görev yapan, resmi kontroller yapmaya, üretim sahalarında bitki sağlığı önlemleri alınması için talimat vermeye, operatörleri resmi kayıt sisteminde kayıt altına almaya, bitki pasaportu basmaya veya operatörleri bitki pasaportu basımı için yetkilendirmek üzere görevlendirilen ziraat mühendisini ifade etmektedir.


Bitki Pasaportu Sistemi Nedir?

Sebze fidesi, meyve fidanı, süs bitkisi, tohumluk patates ve çiçek soğanı üreten, ithal eden, depolayan ve ticaretini yapanların kayıt altına alınmasıdır.

Üretim materyallerinin hareketleri izlenerek, herhangi bir karantina organizmasına rastlanması durumunda üretim alanına ulaşılması

ve gerekli tedbirlerin zamanında alınması hedeflenir.

Bitki pasaportu listelenmiş bitki veya bitkisel ürünlerin karantinaya tabi hastalık ve zararlıları içermediğini gösterir.


KAYIT İŞLEMİ

İl-İlçe Müdürlüklerimiz tarafından,

Kayıt öncesinde üretim yerlerinde toprak ve/veya üretim harcı örneği alınarak bitki sağlığı kontrolleri yapılır.

Operatörün ofis şartları incelenerek ve sorumlu bir kişinin olup olmadığı kontrol edilir.

Herhangi bir eksikliğe rastlanılmaması ve analiz sonuçlarının temiz çıkması durumunda, kayıt işlemi gerçekleştirilir ve operatöre kayıt numarası içeren Kayıt Sertifikası düzenlenir.


BAŞVURUDA İSTENEN

Üretim yerinin ÇKS kaydı veya Kendine ait tapu veya kira sözleşmesi ile bir¬likte kiraladığı yerin tapu fotokopisi veya Ecrimisil belgesi veya

Maliki ölmüş arazilerle ilgili olarak muhtardan alınan belge.

Faaliyet alanları ile ilgili Üretici Belgesi/ Bayilik Belgesi. (Yemeklik patates üreticilerinde aran¬maz)

İthalatçılar, depolayanlar ve ticaretini yapan¬lar, ürünlerini bulundurdukları satış yeri, depo, sera gibi yerlerle ilgili bilgiler.


 


İDARİ YAPTIRIMLAR

Kayıtlarını yaptırmayanlara üçbin TL,

Bitki pasaportu olmaksızın listelenmiş ürün¬lerin sevkini yapanlara ikibin TL,

Kayıtlı olduğu hâlde Bakanlıkça belirlenen esaslara aykırı hareket edenlere ikibin TL,

Bitki pasaportuyla ilgili konulmuş esaslara uymayanlara üçbin TL idarî para cezası verilir.


OPERATÖRÜN SORUMLULUKLARI

Bitkisel ürünlerin alımı, satımı ve üretimi ile ilgili kayıtları en az 3 yıl süreyle saklamak.

Satın alınan bitki veya bitkisel ürüne ait bitki pasaportlarını en az 1 yıl süreyle saklamak.

Kendi iç kontrollerini yaparak, bilinmeyen bir zararlıya rastlanılması durumunda İl-İlçe Müdürlüğe bilgi vermek.

Bitki sağlığı kontrolörlerine gerekli kolaylıkları sağlamak.

Resmi kontroller neticesinde, gerekli görülen bitki sağlığı önlemlerini ve özel şartların yerine getirilmesini sağlamak.

Yıllık olarak bitki türlerine ait miktar ve değişiklikleri İl-İlçe Müdürlüğüne bildirmek.

Yemeklik patates üreticileri Bitki Pasaportu Sistemine kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar ama BP taşıma zorunluluğu yoktur.

Bakanlıkça belirlenen bitki ve bitkisel ürünlerin dolaşımında bitki pasaportu (BP) bulundurulması zorunludur.

Kayıt olmak için İl veya İlçe Müdürlüklerimize başvurunuz!

Bitki Pasaportu Sistemi Fide, fidan, süs bitkileri, çiçek soğanı ve tohumluk patateste Bitki Pasaportu zorunludur.


Operatör olarak adlandırılan bitki üreticileri, ticaretini yapanlar ve ithalatçıların kayıt altına alınması, üretimin yerinde kontrol edilmesi, böylece ürünlerin zararlıları ve hastalıkları içermediğini garanti eden Bitki Pasaportu belgesinin verilmesidir. Sistemin kullanıcılarını, Türkiye’de 81 İl Müdürlüğü ile bunlara bağlı İlçe Müdürlüklerinin denetim kadrosu ile 5000’den fazla Operatör oluşturmaktadır.

Sistemle enfekte bitki ve bitkisel ürün sevkiyatlarını geriye dönük olarak izleyebilmek ve zararlı organizmaların daha fazla dağılımını engellemek ve bunun için gereken tedbirler alınmaktır.

Bitki Pasaportunda;
a) Bitki Pasaportu İbaresi
b) Ülke kodu (TR: -)
c) Sorumlu resmi kurum
ç) Kayıt numarası
d) Kişisel numara-hafta/seri numarası
e) Botanik adı
f) Ürün miktarı (Bitkisel ürün)
g) Korunmuş bölge kodu (Korunmuş bölgeye sevk ediliyorsa)
ğ) Yeniden düzenlenmiş pasaport: Üreticinin numarası (Yenileme pasaport ise)
h) Orijin (İthal ise, ithalat menşei ülke)

bilgileri yer almaktadır.

Sistemle ürünlerin üretim ve çoğaltım materyalleri, üretici, ithalatçı, ihracatçı gibi ticaretini yapanların tamamı sistem ile kayıt altına alınmıştır.

Bitki Pasaportu, ticareti yapılan bitkilerin karantina hastalık ve zararlıları içermediğini göstererek Türkiye’den AB üyesi ülkelere ihraç edilecek olan bitki ve bitkisel ürünlerin rekabet gücünü arttırmaktadır.Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına alınması Hakkında Yönetmelik yayınlandı. Yönetmeliğin uygulamasına yönelik olarak sıkça sorulan sorular;

Söz konusu Yönetmelik zararlı organizma taşıyıcısı olabilecek bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeleri üreten, ithal eden, ticaretini ve depolanmasını yapanların kayıt altına alınması, bu materyallerin üretim yerlerinde kontrollerin yapılması yurtiçindeki hareketlerinin izlenmesi, herhangi bir zararlı organizmaya rastlanması durumunda kaynağını bulunarak gerekli tedbirleri zamanında almayı amaçlamıştır.

Soru: Bitki Pasaportu Sisteminde yer alan Nihai Tüketici tanımının açıklaması nedir?
Cevap: “Bitki Pasaportu sistemi ve Operatörlerin Kayıt altına alınması hakkında Yönetmelikte geçen nihai tüketiciden kasıt; aldığı üretim materyalini çoğaltmamak amacıyla sadece kendi ihtiyacı için kullanmak üzere satın alanları ifade eder. 

Soru: Orman fidanlıkları ile ilgili Bitki Pasaportu Sisteminin uygulanması nasıl yapılır?
Cevap: Orman fidanlıklarının Bitki Pasaportu Sistemine kaydı konusundaki uygulamalar; 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunun 40’ıncı maddesi kapsamında 25/07/2007 tarihli Çevre ve Orman Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında imzalanan protokolde dikkate alınarak yürütülecektir. Bu protokolün 5. maddesinin “a” bendine göre Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği gereğince tohumluk üreticilerinden istenen belgeler orman fidanlıklarından istenmez. Bu durumda adı gecen orman fidanlıkları gerekli bitki sağlığı kontrolleri yapıldıktan sonra Bitki Pasaportu Sistemine kaydedilir. Kayıt Sertifikası Orman Müdürlükleri/Fidanlıkları adına düzenlenir. Yıllık denetimler sonucu Bitki Pasaportu basma yetkisi Orman Müdürlüklerine/Fidanlıklarına verilir.” denilmektedir. İl Orman Müdürlüğü yeniden yapılandırılmada orman fidanlığı şeklinde yapılandırılmış ise, orman fidanlıkları adına işlemler yürütülür.
Orman fidanlıkları için yapılacak müracaatlar alındıktan sonra üretim yerleri ile diğer bitki sağlığı kontrolleri yapılır, uygun bulunması durumunda ise sisteme kaydı gerçekleştirilip kayıt sertifikası düzenlenir.

Soru: Orman fidanlıklarına kayıt sertifikasını diğerlerinden farklı özelliği var mıdır?

Cevap: Kayıt Sertifikasının düzenlenmesi Bakanlığımızın görev alanları içerisinde yer almakta olup orman fidanlıkları için özel bir kayıt sertifikası bulunmamaktadır. Bitki pasaportu kayıt sisteminde kullanılan yazılım programı yurt genelinde aynı olup sistem orman fidanlıkları içinde aynı kayıt sertifikasını vermektedir.

 

DSİ MÜHENDİS (ZİRAAT ELEKTRİK ELEKTRONİK JEOLOJİ HİDROJEOLOJİ MADEN MAKİNE İNŞAAT) ALACAK


Soru: Orman fidanlıklarının bitki pasaportlarını kimler basacaktır?
Cevap: Kayıt Sertifikası düzenlenen orman fidanlığının bitki pasaportu basma yetkisi talep etmesi halinde üretim parsellerinin bulunduğu orman fidanlığına yetki verilir. Ayrıca müdürlüklerimizde de basılabilir. 

Soru: Orman fidanlıklarından istenen belgeler nelerdir? Muayeneler nasıl yapılır?
Cevap: Çevre ve Orman Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında imzalanan protokolün 5. maddesinin “a” bendine istinaden Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği gereğince tohumluk üreticilerinden istenen belgeler orman fidanlıklarından istenmeyecektir.

Orman fidanlıkları, Orman Genel Müdürlüğü adına sözleşmeli fidan üretimi yapanlar ile projeli fidan üretimi yapanların Bitki Pasaportu Sistemine Kayıt olması, Orman fidanlıklarındaki fidan muayeneleri Müdürlüklerimiz gözetiminde Orman ve Su İşleri Bakanlığının uzmanları tarafından yapılarak muayenelerin tutanakla kayıt altına alınması, Bitki Pasaportuna tabi olan fidanların Orman Müdürlükleri tarafından Bitki Pasaportu basılarak dolaşıma girmesine izin verilmesi gerekmektedir.

Soru: Bitki pasaportu basma işlemleri ne zaman ve üretim materyallerinin ne kadarına basılır?
Cevap: Bitki Pasaportu Kayıt Sistemi üretime başlanılmadan önce operatörün beyanı ve operatörün üretim yerinde yapılacak denetimler sonucunda ortaya çıkan ve neticesinde uygun bulunan üretim materyallerinin onayı ile kayıt sistemi gerçekleşmektedir. Operatörün üretim yılı içerisinde tüm üretim miktarı dikkate alınarak kayıt yapılmalı ve bu üretim materyalinin satışa sunulması aşamasında satılacak kadarına Bitki pasaportu düzenlenmelidir.

Soru: Üretim yerinde veya üretim materyalinde karantinaya tabi bir etmene rastlanılması durumunda neler yapılmalıdır?
Cevap: Üretim yerinde karantinaya tabi bitki hastalık ve zararlıların bulunması durumunda Bitki Pasaportu Kayıt Sistemine dâhil edilmeyerek, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına alınması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince hareket edilmelidir. Aynı parselde tüplü ya da açık köklü üretimlerde nematod analizi yönünden bulaşıklık durumlarında bitki sağlığı riskleri dikkate alınarak uygulama yapılmalıdır. Sisteme kayıtta parsel çok büyük ve üretimler arasında nematod bulaşma riskini elemine edecek yeterli izolasyon mesafesi bulunması durumunda parsel A-B-C diye bölümlendirilebilir.

Soru: Bitki pasaportu kayıt siteminde ilçe müdürlüklerinin yetkilendirilmesi durumunda müracaatlar nasıl değerlendirilmelidir?
Cevap: Operatörün arazi kontrolleri ve kayıtları il müdürlükleri tarafından da yürütülebileceği gibi yetkilendirilen ilçe müdürlükleri, kendi ilçesi için yapılmış müracaatları değerlendirebilecektir. Aynı operatörün farklı ilçelerde üretim parselleri mevcutsa; üretim parselinin fazla olduğu ilçeye müracaat ederek kayıtlarını yaptırmalı diğer ilçede bulunan parselleri için ise o ilçeden yazılı olarak üretim yerinin ve diğer bitki sağlığı kontrollerinin yapıldığına ve uygun bulunduğuna dair bir yazının alınmasından sonra ilgili parselin sisteme işlenmesi gerekmektedir.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET