gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ZİRAAT MÜHENDİSLERİNE ÇOK SORULAN SOSYAL SİGORTA GELİŞMELERİ

Çiftçiye zirai üretimle birlikte diğer alanlarda da rehberlik eden ziraat mühendislerine, sosyal güvenlik konusunda da çiftçilerden sorular gelmektedir. İşte çiftçileri bilgilendirme amaçlı sosyal güvenlik son dönem değişiklikleri...

14 Ekim 2015 Çarşamba 12:21
ZİRAAT MÜHENDİSLERİNE ÇOK SORULAN SOSYAL SİGORTA GELİŞMELERİ

ZİRAAT MÜHENDİSLERİNE ÇOK SORULAN SOSYAL SİGORTA GELİŞMELERİ

Çiftçiye zirai üretimle birlikte diğer alanlarda da rehberlik eden ziraat mühendislerine, sosyal güvenlik konusunda da çiftçilerden sorular gelmektedir. İşte çiftçileri bilgilendirme amaçlı sosyal güvenlik son dönem değişiklikleri...

Ülkemizde 2,8 milyon kadın çiftçimizin 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günlerini kutluyoruz. Onlar günde 16-17 saate ulaşan çalışma ile ailelerine destek omuz veriyor. 

Tarımda çalışan kadınların yüzde 70’i ücretsiz aile işçisiyken, sadece yüzde 17’si kendi nam ve hesabına çalışıyor. Tarımdaki kadınların yüzde 93’ten fazlası kendi adına sosyal güvenlik sistemine kayıt değil.

Çiftçiye zirai üretimle birlikte diğer alanlarda da rehberlik eden ziraat mühendislerine, sosyal güvenlik konusunda da çiftçilerden sorular gelmektedir. İşte çiftçileri bilgilendirme amaçlı sosyal güvenlik son dönem değişiklikleri...

Tarım çalışanları sosyal güvenlikte son dönemde gelişmeler;


1-6111 sayılı Kanunla sattıkları ürün bedelleri üzerinden 1994 yılından bu yana BAĞ-KUR prim kesintisi yapılan, Ziraat Odası’na da kayıtlı çiftçilerimize geriye yönelik yapılandırma hakkı getirildi. Ancak kadın çiftçilerimiz, 2003 yılından önceki dönemler için aile reisi olmamaları nedeniyle borçlanamadılar. 2012 yılında bu mağduriyet giderildi. Kadın çiftçilerimiz, hak kazandıkları dönem için gecikme cezası ve gecikme zammı da ödemediler. 

2- 65 yaş ve üzeri çiftçilerimiz, talep etmeleri halinde, tarım BAĞ-KUR’u primi ödemelerinden muaf olacaklar.

3- Tarım BAĞ-KUR’undan emekli olup da çiftçilik yapmaya devam eden çiftçilerimizin emekli maaşlarından sosyal güvenlik destek primi kesintisi kaldırıldı.

4- Çiftçilerimizin sattıkları ürün bedelleri üzerinden alınan yüzde 5 oranındaki tarım BAĞ-KUR’u prim kesintisi, 1 Ocak 2014 tarihinde, sadece borcu olan çiftçilerimize ve borcu oranında yapılmak üzere yüzde 2’ye indirildi.

5- Ayrıca çiftçi muafiyeti kapsamında, diğer bir statüde çalışıyor ise Kurumdan kesinti muafiyet belgesi almaları halinde, sattıkları ürün bedelleri üzerinden tarım BAĞ-KUR’u kesintisi yapılmayacak.

6- Tarım BAĞ-KUR’lu kadın çiftçilere doğum borçlanması imkanı getirildi. Düzenlemeyle 3 çocuğu olan kadın çiftçilerimiz 6 yıla kadar borçlanabilecek.
Ayrıca, genel sağlık sigortası ve sigorta prim borçlarına yapılandırma hakkı getirildi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği bu yapılanlara ek olarak bazı destlerin sağlanmasını istiyor.

Sağlanan imkanların yanı sıra hala sosyal güvenlikle ilgili talep ve beklentileri olduğunu da kaydeden Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar:
“Yatırım yapanlara verilen prim desteklerinde olduğu gibi, tarım sektöründe çalışan kadınlarımızın da sosyal güvenlik primlerinin yüzde 60’ının devlet tarafından karşılanmasını arzu ediyoruz. Böyle bir uygulama, tarımda istihdam edilen kadınlarımızın sosyal güvenlik kapsamına alınmasını kolaylaştıracaktır. Bu desteğin verilmesi durumunda, kadın çiftçilerimizin sağlık harcamaları eşleri yerine, kendi sigortalarınca karşılanacağından, desteğin büyük kısmı devlete geri dönecek, kayıt dışılık da önlenecektir.
Ayrıca, yaptıkları çalışmaların zorluğu dikkate alınarak, kadınlar dahil bütün çiftçilerimize yıpranma payı, çalıştıkları her yıl için ilave 120 gün, 3 yılda 1 yıl olmalıdır. Çiftçilerimiz erken emekliliği yıpranmaya payı getirilerek sağlanmalıdır.
Çiftçilerimizde prim ödeme gün sayısı, diğer sigortalılarla eşit hale getirilmelidir.
Yine genel sağlık sigortası prim oranının işveren hissesine ait kısmından yapılması öngörülen 5 puanlık prim indiriminden, tarım Bağ-Kur’luların da faydalanması sağlanmalıdır.
Üretimin her aşamasına aktif şekilde katılan kadın çiftçilerimizin, kalkınmanın imkânlarından yeterli pay almalarının sağlanması için desteklenmeleri şarttır.
Ülkemizde demokrasinin güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini önleyebilmemiz için, ilk önce kırsal kesimdeki çiftçi kadınları harekete geçirmemiz ve onları güçlendirmemiz gerekmektedir. Bunun ilk ve en önemli yolu da, yıllardır ihmal edilmişliklerinin bir gereği olarak, yapılan desteklemelerde, projelerde ve kredilerde kadın çiftçilerimize pozitif ayrımcılık uygulanmasıdır.
Gelişmiş ülkelerin en önemli özelliği, kadın ve erkeklerin tüm hak ve özgürlükten eşit yararlanmalarına fırsat sağlayacak politikalar üretmeleri ve uygulamalarıdır.
Kadın çiftçilerimizin de gelir güvencesinin sağlanması zorunludur.”
K:TZOB

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET