Öncekiler Sonrakiler

DİKKAT KADRO VE BÜTÇE AĞUSTOS TAKVİMİ

Kamu kurum ve kuruluşları Ağustos ayı bütçe ve personel işlemleri takvimi işliyor.

15 Ağustos 2014 Cuma 15:23
DİKKAT KADRO VE BÜTÇE AĞUSTOS TAKVİMİ

BUMKO TAKVİMİNE GÖRE;

- Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler ile Maliye Bakanlığı (BÜMKO) ve Kalkınma Bakanlığı arasında bütçe görüşmelerine başlanır. 


- Kamu idareleri yıllık performans programı idarelerinin mali hizmetlerbirimi tarafından hazırlanır.


- Devlet Personel Başkanlığınca idarelerin kadro değişiklik taleplerine ilişkin görüş yazısı Başbakanlığa ve ilgili idarelere gönderilir. 


- Kamu işveren kurulu ile kamu görevlileri sendikaları arasında toplu görüşmelere başlanır. 


- Kamu idarelerince yeni sözleşmeli personel izin ve vize talepleri Maliye Bakanlığına (BÜMKO) gönderilir. 


- Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) kadro görüşme sonuçları kamu idarelerine bildirilir. 


- 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarınca izleyen yıla ait açıktan ve naklen atama talepleri ağustos ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına (BÜMKO) gönderilir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET