gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MİLLİ EĞİTİM 2014 PERSONEL SINAV-YER DEĞİŞTİRME-ATAMA TAKVİMİ

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI İŞ TAKVİMİ

22 Ocak 2014 Çarşamba 22:47
MİLLİ EĞİTİM 2014 PERSONEL SINAV-YER DEĞİŞTİRME-ATAMA TAKVİMİ

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM

YAPILACAK ÇALIŞMALAR

BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

• Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Unvan Değişikliği Sınavı (Makamca uygun görülmesi halinde)

02 Ocak 31 Aralık

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

• Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Görevde Yükselme Sınavı (Makamca uygun görülmesi halinde)

02 Ocak 31 Aralık

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

• Taşra Teşkilatı Engelli Personel İstih­damı

02 Ocak 31 Aralık

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

• Taşra Teşkilatı Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilk atama personel istihdamı (Makamca uygun görülmesi halinde)

02 Ocak 31 Aralık

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

• Taşra Teşkilatına atanmak üzeri Korun­maya Muhtaç Çocukların İstihdamı

02 Ocak 31 Aralık

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

• Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Personelinin iller arası mazerete bağlı yer değişikliği iş ve işlemleri

02 Ocak 31 Aralık

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

• İl Eğitim Denetmenlerinin iller arası yer değişiklikleri

02 Ocak 31 Aralık

SORUMLU BİRİM

YAPILACAK ÇALIŞMALAR

BAŞLAMA/ BİTİŞ

TARİHİ

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

• Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ar­dından Bütçe Kanunu'nun 22 nci mad­desi gereğince kadro kullanım izninin alınması

02 Ocak 31 Ocak

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

• Bakanlığımızda oluşturulan Kurum İdari Kurulunun Nisan 2014 çalışmalarını ger­çekleştirmesi

01 Nisan 30 Eylül

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

• İl İçi, İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalış­ma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiş­tirmeler

02 Mayıs 30 Haziran

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

• İl ve İlçe Yöneticilerinin iller arası yer değişiklikleri

02 Mayıs 31 Temmuz

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

• 2014 yılı Kadro Değişikliğine ilişkin teklif yazısı ve cetvellerinin Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına gön­derilmesi, Kadro Değişimi ile sağlanan kadroların dağılımının yapılması, siste­me işlenmesi ve vize işlemi için ilgili kurumları gönderilmesi

02 Mayıs 31 Aralık

SORUMLU BİRİM

YAPILACAK ÇALIŞMALAR

BAŞLAMA/ BİTİŞ

TARİHİ

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

• Kurum İdari Kuruluna katılacak yetkili sendikanın belirlenmesi

15 Mayıs 30 Mayıs

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

• Milli Eğitim Bakanlığı Taşra personelinin iller arası isteğe bağlı yer değişikliği iş ve işlemleri

01 Haziran 31 Temmuz

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

• Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesi gereği norm kadro modülünün açılması

Haziran

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

• Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler

01 Temmuz 31 Ağustos

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

• İlk Atama

01 Ağustos 30 Eylül

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

• Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesi gereği norm kadro modülünün açılması

Eylül

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET