Öncekiler Sonrakiler

MİLLİ EĞİTİM 2014 PERSONEL SINAV-YER DEĞİŞTİRME-ATAMA TAKVİMİ

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI İŞ TAKVİMİ

22 Ocak 2014 Çarşamba 22:47
MİLLİ EĞİTİM 2014 PERSONEL SINAV-YER DEĞİŞTİRME-ATAMA TAKVİMİ

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014YILI İŞ TAKVİMİ

SORUMLU BİRİM

YAPILACAK ÇALIŞMALAR

BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

• Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Unvan Değişikliği Sınavı (Makamca uygun görülmesi halinde)

02 Ocak 31 Aralık

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

• Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Görevde Yükselme Sınavı (Makamca uygun görülmesi halinde)

02 Ocak 31 Aralık

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

• Taşra Teşkilatı Engelli Personel İstih­damı

02 Ocak 31 Aralık

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

• Taşra Teşkilatı Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilk atama personel istihdamı (Makamca uygun görülmesi halinde)

02 Ocak 31 Aralık

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

• Taşra Teşkilatına atanmak üzeri Korun­maya Muhtaç Çocukların İstihdamı

02 Ocak 31 Aralık

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

• Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Personelinin iller arası mazerete bağlı yer değişikliği iş ve işlemleri

02 Ocak 31 Aralık

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

• İl Eğitim Denetmenlerinin iller arası yer değişiklikleri

02 Ocak 31 Aralık

SORUMLU BİRİM

YAPILACAK ÇALIŞMALAR

BAŞLAMA/ BİTİŞ

TARİHİ

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

• Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ar­dından Bütçe Kanunu'nun 22 nci mad­desi gereğince kadro kullanım izninin alınması

02 Ocak 31 Ocak

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

• Bakanlığımızda oluşturulan Kurum İdari Kurulunun Nisan 2014 çalışmalarını ger­çekleştirmesi

01 Nisan 30 Eylül

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

• İl İçi, İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalış­ma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiş­tirmeler

02 Mayıs 30 Haziran

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

• İl ve İlçe Yöneticilerinin iller arası yer değişiklikleri

02 Mayıs 31 Temmuz

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

• 2014 yılı Kadro Değişikliğine ilişkin teklif yazısı ve cetvellerinin Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına gön­derilmesi, Kadro Değişimi ile sağlanan kadroların dağılımının yapılması, siste­me işlenmesi ve vize işlemi için ilgili kurumları gönderilmesi

02 Mayıs 31 Aralık

SORUMLU BİRİM

YAPILACAK ÇALIŞMALAR

BAŞLAMA/ BİTİŞ

TARİHİ

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

• Kurum İdari Kuruluna katılacak yetkili sendikanın belirlenmesi

15 Mayıs 30 Mayıs

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

• Milli Eğitim Bakanlığı Taşra personelinin iller arası isteğe bağlı yer değişikliği iş ve işlemleri

01 Haziran 31 Temmuz

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

• Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesi gereği norm kadro modülünün açılması

Haziran

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

• Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler

01 Temmuz 31 Ağustos

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

• İlk Atama

01 Ağustos 30 Eylül

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

• Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesi gereği norm kadro modülünün açılması

Eylül

ÇOK OKUNANLAR

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET